THÁI VIỆT CORPORATION ĐỒNG HÀNH THAM GIA HỆ THỐNG TXNG THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG

THÁI VIỆT CORPORATION ĐỒNG HÀNH THAM GIA HỆ THỐNG TXNG THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG

Truy xuất nguồn gốc là hành trình tạo sự tin tưởng nơi khách hàng, bày tỏ thiện chí minh bạch mọi thông tin về sản phẩm; từ đó sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch, truy xuất nguồn gốc thực phẩm trở thành ý thức của người sản xuất và doanh nghiệp. Với phương châm “Quality Food – Quality Life” -“Chất lượng thực phẩm – Chất lượng cuộc sống” Công ty Cổ phần Thái Việt Corporation đã đồng hành tham gia vào hệ thống TXNG thực phẩm của Ban quản lý An toàn thực phẩm đối với chuỗi cung ứng thịt heo để minh bạch hơn trong sản phẩm của mình khi đến tay người tiêu dùng, thông qua các hoạt động.

https://antoanthucpham.danang.gov.vn/-/thai-viet-corporation-ong-hanh-tham-gia-he-thong-txng-thuc-pham-a-nang

 

Apply now